Národný týždeň manželstva Košice

Aký bude tento ročník?

Načo sú nám vitamíny?

Téma Národného týždňa manželstva v roku 2024 bude "Vitamíny pre vzťah".

V zime sa viac ako inokedy zamýšľame nad významom vitamínov pre naše telo, keďže prirodzených spôsobov, ako ich môžeme prirodzene prijať, je menej a naopak naše telo je vystavené väčšej záťaži.

Podobne je to s manželstvom – nie v každom jeho období máme (bez vedomého úsilia) dostatočný a pravidelný prísun vitamínov, dôležitých pre zdravý vzťah. A nikto predsa nechce v manželstve len živoriť, ale chce zažívať vitálny vzťah, ktorý je odolný aj voči ohrozeniam a záťaži. A k tomu potrebuje každé manželstvo malé, no pravidelné dávky vitamínov. Ak tieto nedostáva prirodzene vďaka tomu, že je v počiatočnej fáze zamilovanosti a starostlivosť o vzťah ide akoby bez námahy, potrebuje ich dopĺňať cielene.

Čo môže byť vitamínom pre vitálny manželský vzťah? Napr. drobné, no každodenné vzájomné ocenenie, chvíle spoločnej zábavy alebo odhodlanie robiť to, čo druhému prináša potešenie a komunikuje lásku…

Ak sa o vitamínoch pre zdravie manželského vzťahu chcete dozvedieť viac, NTM 2024 prinesie užitočné informácie o tom, čo pre zdravý manželský vzťah potrebujeme a tiež inšpiratívne nápady, ako potrebné vitamíny našim vzťahom dopĺňať.

Mesto Košice pozýva

Manželia, vezmite si sobášny list a vyberte sa do kina Úsmev zadarmo alebo do Národného divadla za polovicu. Viac sa dozviete na stránke mesta Košice.

Putujme spoločne

Aké vitamíny používate pre Váš vzťah?

Vitamín O

Vývoj vitamínov

Manželská prísaha

Spoločné aktivity

Podpora sebarealizácie

Vitamínová bomba

Manželské povzbudenia

Prihláste sa na odber emailov počas Národného týždňa manželstva. Každý deň Vás bude čakať povzbudivé prekvapenie.