Národný týždeň manželstva Košice

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trochu tajomný  „Odkaz…“

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trocha tajomný "Odkaz..."

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším. A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme… Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

Prežime tento týždeň inakšie

Pozvánka od organizátora

Pozvánka od vladyku Cyrila

Záznam

Záznam

Odkazy, z ktorých môžeme čerpať

Posledný odkaz NTM 2023

Manželia Kolárovskí

Manželia Činčárovci

Manželia Marčákoví

Odkaz od pani Henriety

Odkaz od Vierky a Lukáša

Manželia Kubešovci

Odkaz od Strukovcov

Manželia Šiškovci

Odkaz od pani Marty

Otvárame NTM 2023

Manželské povzbudenia

Prihláste sa na odber emailov počas Národného týždňa manželstva. Každý deň Vás bude čakať povzbudivé prekvapenie.