Národný týždeň manželstva Košice

Ročník 2023

Témou Národného týždňa manželstva v roku 2023 bude tak trocha tajomný "Odkaz..."

Do rôznych nádob ľudia odnepamäti vkladali odkazy, ktoré považovali za mimoriadne dôležité a dúfali, že sa dostanú k ďalším. A naopak tí, čo sa k takémuto odkazu dostali, s napätím odhaľovali správu, ktorú zanechal niekto pred nimi.

Podobne ako stroskotanci oznamovali správou vo fľaši vonkajšiemu svetu, čo sa im prihodilo a čo potrebujú, aj o manželstve „pláva“ okolo nás množstvo odkazov. Niektoré odkazy zanechávajú predchádzajúce generácie, niektoré celebrity, odborníci, naši priatelia, kultúra, v ktorej žijeme… Niektoré odkazy nám v manželskom spolužití pomáhajú, iné ho naopak komplikujú.

A takisto my sami – hoci nie vždy vedome – vysielame „živé správy“ o manželstve. Niekedy tým, čomu o manželstve veríme a ako o ňom hovoríme, inokedy tým, ako svoj manželský život žijeme.

Prežime tento týždeň inakšie

Pozvánka od organizátora

Pozvánka od vladyku Cyrila

Záznam

Záznam

Odkazy, z ktorých môžeme čerpať

Otvárame NTM 2023

Odkaz od pani Marty

Manželia Činčárovci

Manželia Marčákoví

Manželia Šiškovci

Odkaz od pani Henriety

Odkaz od Vierky a Lukáša

Manželia Kubešovci

Odkaz od Strukovcov

Manželia Kolárovskí

Posledný odkaz NTM 2023

Manželské povzbudenia