Národný týždeň manželstva Košice

Milí priatelia,

pre Vaše manželstvá sú dôležité nielen svedectvá či povzbudenia, ale v určitých prípadoch je potrebné siahnuť aj po odbornej pomoci. Vo svojom okolí určite nájdete množstvo psychológov či iných terapeutov, no my Vám odporúčame napríklad takéto kontakty.

Odporúčania našej iniciatívy

Anna Matejovská
kresťanský kouč

kontakt:
matejovska.an@gmail.com

Pani Matejovská slúži klientom formou poskytovania sprevádzajúceho rozhovoru. Je to rozhovor určený pre ľudí, ktorý túžia po zmene. Kresťanský koučing zahŕňa presun jednotlivcov z miesta, kde sú teraz, na miesto, kde ich chce mať Boh.

Mgr. Gabriela Fedorišinová
kresťanský psychológ

kontakt:
fedorisinovagabika@gmail.com

Pani Fedorišinová pracuje v Centre pre deti a rodiny, kde sa v rámci ambulantnej a terénnej formy venuje poradenstvu rodinám a deťom v problémových a záťažových situáciách. Tiež sa venuje poradenstvu a terapeutickej práci s mladými v rámci univerzitnej pastorácie Košickej eparchie, animátorskej školy a projektu Uchom a srdcom.

Celoslovenská iniciatíva NTM odporúča